سفری به طول هزارفرسنگ با یک گام آغاز می شود

بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

به جای موفقیت در چیزی که از آن نفرت دارم، ترجیح می دهم در چیزی شکست بخورم که از آن لذت می برم

آن‌چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته‌اید درو خواهید کرد

اگر در جریان رودخانه صبرت ضعیف باشد هر تکه چوبی مانعی عظیم بر سر راهت خواهد شد

سفری به طول هزارفرسنگ با یک گام آغاز می شود

بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

به جای موفقیت در چیزی که از آن نفرت دارم، ترجیح می دهم در چیزی شکست بخورم که از آن لذت می برم

آن‌چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته‌اید درو خواهید کرد

اگر در جریان رودخانه صبرت ضعیف باشد هر تکه چوبی مانعی عظیم بر سر راهت خواهد شد

آن که امروز را از دست می دهد ! فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست

یک ضرب المثل امریکای هست که میگه مشکل که به وجود اومد بگرد راه حلش را پیدا کن نگرد دنبال این که چرا بوجود اومد

هرگز به احساساتی که دراولین بر خورد از کسی پیدا می کنید نسنجیده اعتماد نکنید.

تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد.

علف هرزه چیست ؟گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است

اگرنمیتوانی با کسی که عاشقش هستی باشی، عاشق کسی باش که با او هستی”

از من پرسید :تو مال منی؟ گفتم:آره!مال خود خودتم. هر کاری دلت می خواد باهام بکن. گفت :هر کاری؟ گفتم:آره. ………… تنهام گذاشت و رفت

همیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است

هرگاه بفهمی اهدافت را خودت تعیین می کنی، می فهمی زندگی ات را هم خودت شکل می دهی

خود را مقید کنید که از حدانتظاری که دیگران از شما دارند فراتر بروید

روح درونی خود را زیباکنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود

اسرار خویش به کسی مگوی زیرا سینه ای که در حفظ راز خود به ستوه اید از سینه دیگران نباید انتظار امانت داشته باشد

فردا و دیروزبا هم دست به یکی کردند: دیروز با خاطراتش مرا فریب داد. فردا با وعده هایش مراخواب کرد.
وقتی چشم گشودم امروز هم گذشته بود.

دانستن کافی نیست…بایدبه دانسته خود عمل کنید.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 25 آذر 1389    | توسط: محمد امین حاجتمند    |    |
نظرات()